Онлайн викториналар

Акыркы тесттер

Биздин акыркы блогдор

Балдар үчүн сыртта билим берүүнүн негизги артыкчылыктары

Сыртта билим берүүнүн бул артыкчылыктары менен балдардын потенциалын толук ачыңыз! Жаратылышты сүйүүгө тарбиялоо менен бирге чыгармачылыкты, коомдук көндүмдөрдү жана физикалык даярдыгын жогорулатат.

Толук маалымат